s5 logox
SYMTECH - PTFE polotovary, výstelky a plastové okná

SME TU PRE VÁS OD ROKU 2004

Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.
.

PTFE vlastnosti

Jednotky

PTFE čistý

25% Sklo

15% Grafit

25% Uhlík 

55%Bronz + 5%MoS2

Relatívna  hustota

-

2.17

2.25

2.2

2.1

3.7-3.9

Maximálna pevnosť v ťahu

kg/cm2

105-300

125-200

140-210

120-155

105-140

Ťažnosť

%

200-400

200-300

200-300

100-150

90-130

Tvrdosť

Shore D

50-55

55-70

55-65

60-65

66-70

Vnútorný merný odpor

ohm,cm

1018

2 x 1015

106

104

107

Povrchový merný odpor    

ohm

1017

1015

1014

107

109

Permitivita pri 23°C; 105 -107 Hz

-

2.02 -2.09

2.25-2.50

Vodivé prísady

Vodivé prísady

Vodivé prísady

Lineárna tepelná roztiažnosť

-rovnobežná so smerom lisovania

%

2.35

2.20

2.14

1.88

1.50

-kolmá na smer lisovania

%

2.30

1.00

1.58

1.12

1.10

Tepelná vodivosť

10-4 kal/cm

st. C

6

9

11

13

19

Prevádzková teplota

°C

-250 to + 260

-250 to + 260

-250 to +260

-250 to +260

-250 to +260

°F

-420 to +500

-420 to +500

-420 to +500

-420 to +500

-420 to +500

Koeficient trenia (Dynamický)

-

0.06

0.12

0.07

0.13

0.13

Horľavosť

Nehorľavý  

Nehorľavý

Nehorľavý

Nehorľavý

Nehorľavý

Odolnosť poveternostným podmienkam

-

Vynikajúca

Vynikajúca

Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca

Chemická odolnosť

PTFE je chemicky inertné takmer voči všetkým dostupným chemickým látkam s výnimkou alkalických kovov a fluóru pri špecifických podmienkach a niektorým zlúčeninám flóru pri vysokých teplotách. Plnené PTFE má horšiu chemickú odolnosť kvôli prítomnosti daných plnív, ale lepšie mechanické vlastnosti a electrické vlastnosti, v porovnaní s čistým / neplneným PTFE.

 

KONTAKTY

TECHPETROL kontakty

https       cloudflare
created by: Marek Sarvas